Pavlína Rolková
Fyzioterapie pro ženy

Veškeré moje celoživotní vzdělání původně jako učitelka biologie-chemie, nyní jako fyzioterapeutka a lektorka jógy, se mi vhodným způsobem společně postupně propojilo. Dostávám jasný směr svého dalšího životního působení, jak vhodně pomáhat ženám s potížemi v otázce jejich ženskosti jakéhokoliv druhu. Cítím potřebu ukázat ženám, jak opět najít správnou cestu k vnímání svého úžasného a silně - jemného ženského těla.

Ráda předám ženám zkušenosti, jak tělu naslouchat, správně ho vnímat, pochopit a v neposlední řadě - jak mu s respektem a láskou pomoci tak, aby fungovalo a dodávalo každé ženě pocit zdraví, krásy, vitality a jedinečnosti. Každá žena by měla pocítit sílu svého vnitřního prostoru, ale také křehkost, která se díky dnešní době hodně vytrácí a u žen opomíjí. Každá žena by se měla mít ráda taková jaká je právě ve své jedinečnosti a s pokorou a hrdostí přijímat všechny své životní role. Všechny bychom měly věřit, že jsme zde právě tady a teď.

Ondřej Houška
Klasická a sportovní fyzioterapie

Věřím v aktivní a zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví. Mým hlavním cílem je společně se svými klienty nalézat takové možnosti léčby, které je možné využívat dlouhodobě a efektivně, bez nutnosti opakovaných návštěv a závislosti na odborném dohledu. Snažím se svou profesi vykonávat poctivě a využívat nových poznatků, které mají oporu v celosvětovém výzkumu. Největší odměnou mi je, když vidím pokroky a zlepšení stavu svých pacientů.

Ke studiu fyzioterapie mě přivedl sport. Během studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy jsem strávil rok v Německu na Universität Konstanz. Tato zkušenost změnila můj pohled na fyzioterapii i vzdělávání obecně. Důraz na samostatnost, kolegiální vztah pedagogů a studentů, atmosféra přátelství, důvěry a podpory, ostře kontrastovala s pedagogickým přístupem běžným v České republice.

Po dokončení školy jsem cestoval. V Rakousku jsem se živil jako instruktor lyžování a spolupracoval s místním fyzioterapeutem. Na Novém zélandu jsem sjížděl divoké řeky. Nakonec jsem skončil ve Španělsku, kde jsem pracoval na prestižní Foot and Sports Clinic Marbella. Mnoho pacientů přicházelo ze sféry profesionálního sportu a vrcholového managementu světového průmyslu. Zdejší důraz na kvalitu mě vedl k samostudiu v dalších směrech. Např. léčba přetížených svalových úponů, svalů a šlach nebo algoritmy návratu ke sportovním aktivitám po úrazu či operaci. Naučil jsem se také volit individuální přístup ke každému klientovi, aktivně naslouchat a společně rozhodovat o cílech a způsobu léčby.

Po návratu ze zahraničí jsem se rozhodl nastoupit do nově zrekonstruované Nemocnice Beroun, kde pracuji až doposud. Díky podpoře zaměstnavatele jsem měl možnost se dále vdělávat. Pod vedením Evy Novákové, legendy české fyzioterapie, jsem nalezl spolehlivý systém, ve kterém mohu fungovat podle svých představ o kvalitní péči, McKenzie metodu.

Michaela Vokurková
Osteodynamika pro děti

Od dětství mě trápily bolesti bederní páteře. V dospělosti jsem začala cvičit. Podařilo se mi rozpoznat a změnit chybné stereotypy pohybu, které si tělo mnoho let tvořilo. Úleva od bolesti a radost ze cvičení byla inspirující. V roce 2017 jsem úspěšně absolvovala kurz instruktora zdravotního tělocviku v akademii IQ pohyb Mgr. Daniela Müllera, kde se i nadále vzdělávám. To byl ale jen první krok na cestě za poznáním.

Mým velkým koníčkem jsou psi. Deset let jsem se svými psy intenzivně cvičila agility. Pak přišel čas, abych jejich spolupráci odměnila péčí. První kurz manuální terapie byla tedy Dornova metoda pro psy u Andrey Dunové.

Ale tělo nejsou jen kosti a klouby, které řeší Dornova metoda. Následovaly tedy další kurzy: Viscerální manipulace (práce s fasciemi), Bowenova masáž a Osteodynamika, kde jsem se mimojiné naučila i uvolnění tkání u miminek. Kamarádky holčička měla známky tzv. Kiss syndromu. Nabídla jí své nově nabyté zkušenosti a bylo úžasné vidět, jak u ní terapie zafungovala.

Proto jsem se rozhodla pomáhat i těm nejmenším, kteří jsou často opomíjeni s větou – „oni z toho vyrostou“. Ve Francii jsou osteopaticky ošetřovaná miminka již v porodnici, aby se předešlo rozvoji symptomů KS a zmírnily či vyřešily se následky traumat vzniklá při porodu.